Amdanom Ni

Cafodd cwmni Delwedd ei sefydlu ym 1998, a daeth yn gwmni cyfyngedig ym mis Hydref 2016. Rydym yn gwmni dylunio gwefannau o Gaernarfon, sy’n arbenigo mewn creu gwefannau proffesiynol, effeithiol a llwyddiannus am brisiau fforddiadwy a chystadleuol. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau er mwyn cyflawni anghenion busnes ein cleientiaid, a gwneud yn siŵr bod eu gwefan yn weladwy ar draws yr ystod amrywiol o ddyfeisiadau sydd ar gael yn awr ar y farchnad. I ganfod mwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud a sut yr ydym yn gwneud hyn, cliciwch yma.

Rydym wedi ein lleoli yng Ngogledd Cymru ond mae ein cwsmeriaid wedi’u lleoli ar draws ardal ddaearyddol eang, mewn lleoliadau amrywiol ar hyd a lled y DU ac Ewrop. Yn ogystal â hyn, mae ein cwsmeriaid yn cwmpasu nifer o sectorau gwahanol. Mae croeso i chi edrych ar ein portffolio ar-lein.

Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein henw da ac ansawdd y gwasanaethau rydym yn eu darparu – am brisiau cystadleuol iawn. Ein polisi yw darparu “gwefannau sy’n gweithio” – gwefannau sydd wedi’u dylunio’n broffesiynol gyda’r cwmpas mwyaf. Rydym yn credu ein bod yn llwyddo yn y nod hwn, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr argymhellion gan ein cwsmeriaid a’r atgyfeiriadau rydym wedi’u derbyn.

Cyfarfod â’r Tîm