Polisi Cwcis

Gwybodaeth am ein Defnydd o Gwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau eich bod yn cael profiad da wrth bori ein gwefan a hefyd yn ein galluogi i wella ein gwefan.

Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw cwci yr ydym ni’n ei storio ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur os ydych chi'n cytuno i hynny. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i'ch gyriant caled.

Rydym ni’n defnyddio’r cwcis canlynol:

Ni fydd y wybodaeth a gawn ni o'n defnydd o gwcis yn cynnwys eich data personol fel arfer. Er y gallwn ni gael gwybodaeth am eich cyfrifiadur fel eich cyfeiriad IP, eich porwr a/neu wybodaeth rhyngrwyd arall, ni fydd hyn fel arfer yn golygu bod modd eich adnabod chi yn bersonol. Mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn ni’n casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi – ond dim ond pan fyddwch chi’n ei darparu'n wirfoddol (e.e. trwy lenwi ffurflen ar-lein).

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd angen eich caniatâd arnom ni er mwyn defnyddio cwcis ar y wefan hon. Yr eithriad yw lle mae'r cwci yn hanfodol er mwyn i ni ddarparu gwasanaeth yr ydych chi wedi gofyn amdano.

Mae hysbysiad ar ein hafan sy'n disgrifio sut rydym ni’n defnyddio cwcis ac sydd hefyd yn cynnwys dolen i bolisi preifatrwydd ein gwefan. Os ydych chi'n defnyddio'r wefan hon ar ôl i'r hysbysiad hwn gael ei arddangos i chi, byddwn ni’n cymryd yn ganiataol eich bod yn caniatáu ein defnydd o gwcis at y dibenion a ddisgrifir ym mholisi cwcis y wefan hon a pholisi preifatrwydd ein gwefan.

Cwcis trydydd parti

Rydym ni’n gweithio â chyflenwyr trydydd parti a all hefyd osod cwcis ar ein gwefan. Y cyflenwyr trydydd parti hyn sy’n gyfrifol am y cwcis y maent yn eu gosod ar ein gwefan. Os hoffech ragor o wybodaeth, ewch i wefan y trydydd parti perthnasol.

Enw’r cwci Disgrifiad
civicAllowCookies, civicShowCookieIcon, necessary, analytics Cwcis Rheoli. Gosodir y cwcis hyn er mwyn cofio dewisiadau o ran cwcis.
__utma, __utmb, __utmc, __utmc, ga, gat, gid Google Analytics: Rydym ni’n defnyddio Google Analytics i fonitro lefelau traffig, ymholiadau chwilio ac ymweliadau â'r wefan hon.
Mae Google Analytics yn storio cyfeiriadau IP yn ddienw ar ei weinyddwyr yn yr Unol Daleithiau, ac nid yw CIVIC na Google yn cysylltu’ch cyfeiriad IP ag unrhyw wybodaeth sy’n eich adnabod chi yn bersonol.
Mae'r cwcis hyn yn galluogi Google i benderfynu a ydych chi'n dychwelyd i'r wefan, ac i olrhain y tudalennau yr ydych chi’n ymweld â nhw yn ystod eich sesiwn.
Dim ond ar ôl i’r defnyddiwr roi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis y caiff y cwcis hyn eu gosod.
__atuvc, __atuvs Defnyddir y cwcis hyn o declyn rhannu cymdeithasol AddThis er mwyn sicrhau eich bod chi'n gweld y cyfrif diweddaraf wrth rannu tudalen.

Sut i ddiffodd cwcis

Os nad ydych chi eisiau derbyn cwcis, gallwch chi newid eich gosodiadau porwr fel na chaiff cwcis eu derbyn. Os ydych chi’n gwneud hyn, cofiwch ei bod yn bosibl y byddwch yn colli peth o ymarferoldeb y wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis a sut i’w diffodd, ewch i dudalen we’r Comisiynydd Gwybodaeth ar gwcis: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.