Cynigion Arbennig a Hyrwyddiadau

Adeiladu a Gosod i Fyny Fersiwn Gymraeg Eich Gwefan am Ddim Cost Ychwanegol

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi rhoi'r gorau i ddarparu "Grant Hyrwyddo", oedd yn cynnwys darparu 50% o'r costau hyd at uchafswm o £1,000 yn y sectorau preifat a gwirfoddol.

Mewn canlyniad mae Delwedd wedi penderfynu noddi unrhyw sefydliad sydd angen gwefan dwyieithog drwy ychwanegu ochr Gymraeg i'w gwefan yn rhad ac am ddim.

Darllen Mwy

A Ydych Chi yn Cychwyn Busnes Newydd? Prisiau Arbennig Ar Gael

Gallwn gofio sut mae hynny yn teimlo - ac rydym yn gwybod fod pob tamaid o gymorth yn hanfodol.

Mae gennym brisiau arbennig ar gael i fentrau newydd, a gallwn roi tudalen dros dro tra'r ydych yn casglu gwybodaeth, gwneud cais am grant a.y.b.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

stay-wales

Hysbysiad ar stay-wales.com yn Rhad ac Am Ddim os oes Gennych Wefan Gyda Ni

Mae Stay-Wales yn hyrwyddo llefydd gwyliau braf ac amrywiol ar hyd arfordir ac yng nghanol mynyddoedd a chefn gwlad Cymru.

Drwy wefan Stay-Wales gall berchnogion yr eiddo ddelio yn uniongyrchol gyda'u hymwelwyr heb orfod talu comisiwn.

Darllen Mwy