Adborth Cleientiaid


Dwi wedi gwirioni gyda'r Wefan diolch yn fawr iawn i chi gyd.

Ann, Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd & Môn

Y wefan yn gweithio yn wych...mae'n debyg fod canran uchel iawn iawn o bobl yn dod trwy'r wefan os nad pob un.

Diolch o galon i chi gyd am eich gwaith bendigedig!

Mari, Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Ysgrifennaf atoch ar ran Côr Meibion Caernarfon i gyfleu ein gwerthfawrogiad am y gwaith sylweddol rydych wedi ymgymryd ag dros y misoedd diwethaf.

Diolch o galon am y gwaith ar y wefan. Mae’n edrych yn wych, ac yn hawdd ei deall. Gwych.

Arfon, Cymdeithas Cerdd Dant

Rydym yn hynod o hapus gyda'r gwasanaeth a gawn gennych ac mae llawer iawn o bobl wedi canmol ein gwefan dros y misoedd diwethaf.

Rydym yn hynod falch o wefan yr ysgol, ac mae sylwadau y rhieni a'r disgyblion bob tro mor gadarnhaol. Maent wrth eu boddau yn edrych ar eu lluniau ar y wefan - mae'n gyfle bendigedig i rannu newyddion yr ysgol a phrofiadau di ri sydd yn digwydd yn Ysgol Llanllechid.

Huw Edward Jones, Ysgol Llanllechid