Astudiaethau Achos

Gwefan Ysgol: Ysgol Llanbedrog

Astudiaeth Achos o wefan ysgol ymatebol ddiweddar a ddyluniwyd gan Delwedd. Mae gennym lawer o wefannau ysgolion yn ein portffolio, ac mae ein blynyddoedd o brofiad o weithio gydag ysgolion yn golygu ein bod yn deall eu hanghenion.

Darllen Mwy

Datblygu Systemau – Gwerthwyr Tai

Rydym wedi gweithredu systemau cronfa ddata ar-lein yn llwyddiannus ar gyfer gwefannau Gwerthwyr Tai, sy’n cynhyrchu dros 3 miliwn o drawiadau'r mis. Rydym yn creu systemau pwrpasol, sy’n cael eu haddasu ar gyfer anghenion pob cleient unigol.

Gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau megis y gallu i reoli eich eiddo eu hunain ; nodweddion ychwanegol fel chwiliadau radiws a chreu Chwiliad ar Fap, yn ogystal â gweithio gyda meddalwedd 3ydd Parti.

Darllen Mwy